Paper presentation (PP_2.9)

Thematic area:

Social work for next decade 

Resilient and adaptive social work

 – 18
Parallel Session (Language: Croatian)

Presentations:
 Ivana Poslon Hrvoj (Centar za rehabilitaciju Zagreb)

Co-author(s): Ivana Poslon Hrvoj, Martina Pavić, Tamara Kralj, Filipa Bašić – Centar za rehabilitaciju Zagreb

Title: “The Social Service Short Breaks for the New Decade/Uslugom Odmor od skrbi u novo desetljeće”  (Abstract)

 

 Sanja Devčić (Dom “Duga-Zagreb”)

Co-author(s): Maja Pataky, Dom “Duga-Zagreb”

Title: “Nužnost prilagodbe psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji sa ciljem bolje zaštite žrtava obiteljskog nasilja”  (Abstract)

 

Vlasta Grgec-Petroci (Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Obiteljski centar za Grad Zagreb)
Title: “TPružanje socijalnih usluga u digitalno doba – iskustva i izazovi”  (Abstract)

 

Domagoj Kronstein (Dom za starije osobe Trnje)

Co-author: Marijana Dumančić, Hrvatska udruga socijalnih radnika

Title: “Mobilni timovi psihosocijalne podrške udomiteljskim obiteljima na područjima pogođenima potresom”  (Abstract)

 

Tatjana Vlašić (Centar za socijalnu skrb Zagreb, Hrvatska)
Co-author(s): Prof.dr.sc. Kristina Urbanc
Title: “Online supervizija – prilika za stvaranje”  (Abstract)