Keynote Speaker

October 12, 2021 | 09:00 – 10:00 (CET Time)
Language: Croatian / Translation to English provided

Topic: Politički, ekonomski i okolišni izazovi u suvremenoj praksi socijalnog rada u Hrvatskoj

Contributor:  Štefica Karačić

English translation

Tijekom proteklih sedam desetljeća djelatnost socijalnog rada u Hrvatskoj kontinuirano se razvijala i unaprjeđivala. Unatoč ili zahvaljujući brojnim izazovima socijalni rad je danas regulirana profesija utemeljena na strukovnom zakonu, najvišim razinama akademskog obrazovanja i znanstvenog djelovanja, profesionalnog udruživanja i dodatnog stručnog usavršavanja socijalnih radnika koji djeluju u različitim područjima socijalnog rada.

Osnažena iskustvom djelovanja u Domovinskom ratu, kao i suvremenim globalnim krizama, a sada i lokalnim prirodnim katastrofama profesija socijalnog rada danas je aktivan i nezaobilazan nositelj brojnih društvenih aktivnosti, kriznih intervencija usmjerenih na zaštitu ranjivih socijalnih skupina. S identitetom pomažuće djelatnosti socijalni rad pokazao je i potvrdio svoje vrijednosti u neposrednom radu s korisnicima, skupinama i zajednicama.

Novi standardi prakse pretpostavljaju integriranje spoznaja suvremenog socijalnog rada u svakodnevnoj praksi, zagovaranje i promicanje zaštite ljudskih prava, jednakost i promjene u korist korisnika, a proces osnaživanja temelji se na odnosu suradnje, zajedništva, povjerenja i „dijeljenja moći“.

Ipak, suvremeni izazovi vremena i prostora u kojem živimo sve češće suočavaju socijalne radnike s brojnim dvojbama. Kako zaštiti dignitet struke od političkih pritisaka i nerealnih strategija, nestabilnog zakonodavstva koji predstavljaju rizik za urušavanje dostignutih standarda profesije? Kako u ovim vremenima društvenih i ekonomskih promjena ostati dosljedan i lojalan korisniku koji treba pomoć, a socijalni radnik resurse da mu tu pomoć osigura ?

Tijekom pandemije koronavirusa osvijestili smo vrijednost i iskoristili prednosti suvremenih komunikacijskih kanala u neposrednom radu s korisnicima. Istovremeno, široko korištenje društvenih mreža od strane različitih interesnih grupa u našem društvu otvorilo je prostor za javne kritike stručnjaka zbog poduzetih socijalnih intervencija, a što je rezultiralo donošenjem populističkih, stihijskih odluka pod dominantnim utjecajem politike. Nastojanjem da se kratkoročnim, „ad hoc“ rješenjima ublaže posljedice kriza, uz nedostatak stručne evaluacije, praćenja ishoda i planiranja promjena, a s ciljem podizanja kvalitete socijalnih intervencija i stručnog rada doveo je do nepovjerenja u stručnjake, što je postalo ozbiljan novi izazov za socijalni rad.

Kako je praksa socijalnog rada u značajnoj mjeri definirana političkim, ekonomskim i dr. društvenim promjenama i krizama, te osobnim odnosom stručnjaka u procesima promjena ključno je pitanje da li smo kao stručnjaci spremni preuzeti odgovornost za korijenite promjene i na koji način aktivnim profesionalnim djelovanjem možemo utjecati na prioritete u socijalnoj politici.


Štefica Karačić is social worker, president of Croatian association of Social Workers since 2009 and Head Principal of Home for Elderly and Disabled Persons „ Centar“, Zagreb.

Prior working experience in Centre of Social Welfare in city of Zagreb as general director and director of several municipality offices. She is well-recognized member of Croatian social work professional community, very active in advocating social work and improvements in social care system.