Workshop 

October 12, 2021 |  – 12
Language:  Croatian 

Topic: “Bibliodrama kao duhovna metoda u socijalnom radu”

Contributor: Matea Solomun (Student socijalnog rada)

Cilj radionice: Pružiti uvid u pozitivne aspekte korištenja, strukturu i pojedine tehnike Bibliodrame u socijalnom radu. Svrha radionice: Sudionici temeljem teorijskih saznanja i praktičnog iskustva metode Bibliodrame dobivaju uvid u primjenjivost Bibliodrame kao resursa u osobnom i profesionalnom razvoju. Radionica pruža pregled istraživanja koji povezuju duhovnost sa strukom socijalnog rada, a zatim i pregled istraživanja o duhovnoj metodi Bibliodrame i njezinoj primjeni u socijalnom radu. Bibliodrama je metoda grupnog rada koja se koristi dramskim prikazom biblijskih priča kroz koje zatim sudionici integriraju vlastita životna iskustva.

Može se primjenjivati u radu s profesionalcima, kao tehnika osnaživanja, ali i u radu s ljudima koji trebaju pomoć i podršku (Leutar i Leutar, 2017.).

Radionica sadržava praktičan prikaz same strukture metode Bibliodrame kroz iskustvene tehnike koje se koriste prilikom njezine izvedbe. Bibliodrama od svojih sudionika traži korištenje kognitivne, duhovne, socijalne i emocionalne dimenzije što ju tako čini jednom holističkom metodom primjenjivom s različitim skupinama korisnika, ali i sa samim bprofesionalcima. Temeljem navedenog, sudionici na iskustven način mogu dobiti uvid u primjenjivost Bibliodrame kao resursa u osobnom i profesionalnom radu.

Hodogram aktivnosti: 1. Teorijski okvir: Duhovnost i socijalni rad – (izlaganje 8 min) 2. Bibliodrama kao duhovna metoda u socijalnom radu – (izlaganje 10 min) 3. Struktura Bibliodrame: • predstavljanje – (5 min) • sociometrija – (7 min) • susret s Biblijom – (10 min) • čitanje i upoznavanje s biblijskim tekstom – (10 min) • odlazak na najdraže mjesto – (10 min) • uživljavanje u ulogu – (12 min) • sharing na kraju – (10 min) 4. Zajednički rad svih sudionika na zaključcima radionice (8 min)